Velkommen 

Taksering- Tilstandsrapport- Oppmåling

Alt innen takst og taksering

Kven er vi?

Om oss

Sunnfjord Takstservice AS er eigd og driven av takstmann Geir-Jonny Folkestad som har over 20 års erfaring frå tømraryrket, og har vidareutdanning gjennom Teknisk Fagskule og Mesterskulen. Geir-Jonny Folkestad er utdanna tømrar, byggmester og takstmann, og er styremedlem i Byggmesternes Takseringsforbund (BMTF) .

Sunnfjord Takstservice AS er ein sertifisert takstbedrift for boligsalsrapport, skadetaksering, tilstandsvurdering og verdivurdering av bustader. Vi er tilknyttet Byggmesterenes Takseringsforbund (BMTF) og arbeider i henhold til takstforbundet sine strenge etiske regler.

Med lang erfaring innen byggebransjen, kan vi tilby eit godt produkt der vi vil sette kunden i fokus for å kunne gje eit best mogleg resultat. Vi kan tilby ein gjennomgang av dykkar bustad for å finne tilstanden til bustaden, om det er ved sal/eigarskifte eller ved behov for vedlikehald.

Rask rapportlevering.

Sunnfjord Takstservice tar oppdrag i Sogn og Fjordane, og andre steder etter behov.

Ta kontakt for ein hyggeleg prat!

klikk på logo for mer informasjon

BMTF
BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

Trygg bolighandel
Trygg bolighandel

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge.   

Trygg bolighandel

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge.   

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Svennebrev
Svennebrev

Svennebrev

Ny Eigarskifterapport™ frå 01.01.2022

eierskifterapport

Sunnfjord takstservice AS er klar for å levere ny Eigarskifterapport ved omsetning av bustad.

Skal ein selge bustaden etter 1. januar 2022 bør ein velje ein Eigarskifterapport™ som blir levert av Byggmesternes Takseringsforbund (BMTF) sine takstmenn. BMTF sine takstmenn er dokumentert bygningssakkyndig med Sveinebrev og Mesterbrev, og tilfredsstiller betre dei nye reglene i avhendingslova og forskrift til avhendingslova.

Sunnfjord Takstservice AS er medlem i BMTF, er godt kursa og klar til å ta i bruk den nye Eigarskifterapport™. Sunnfjord Takstservice har hovedsakleg levert Eigarskifteraport™ ved omsetning av bustad med nokon få unntak sidan oppstart.

BMTFs Eierskifterapport™ er en teknisk tilstandsanalyse og denne rapporten kan kun utførast av BMTFs-takstmenn som er utdanna gjennom Mesterskolen. BMTF er det einaste forbundet som stiller absolutt krav til sine medlemmer ved opptak til forbundet og til utdanning der ein må ha Mesterbrev i byggfag. Det vil sei at forbundet organiserer kun takstmenn med Mesterbrev i byggfag, som er dokumentasjon på at ein er bygningssakkyndig med relevant utdanning og praksis etter bestått utdanning gjennom Mesterskolen.

Blir det valgt ein annen rapport eller bustaden blir solgt utan ein rapport, tar du som selgjar ein større risiko.

Tjenester

Takster for verdi og lån

Ein verditakst er ein berekning av bygningen/bustaden sin verdi slik den framstår på synfaringsdagen.

Les mer ...

Tilstandsrapport

Ein tilstandsrapport inneheld ein detaljert beskriving av bygningen/bustaden sin vedlikeholdsmessige status.

Les mer ...

Boligsalsrapport

Ein boligsalsrapport er i prinsippet bygd opp som ein tilstandsrapport.

Les mer ...

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tar ein hensyn  til plassering og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelsar for eigendommen.

Les mer ...

Næringstakst

Verditakst for eit næringsbygg eller for ein næringsseksjon er ein berekning av markedsverdi på tidspunktet for synfaringa.     

Les mer ...

Skadetakst

Ein skadetakst inneheld detaljert beskrivelse av ein skade på bygning eller del av bygningen, kombinert med utarbeiding av kostnadsoverslag for utbedring.

Les mer ...

Forhandstakst

Ein forhandstakst beskriver verdien på den aktuelle eigendommen på eit valgt framtidig tidspunkt etter ein bestemt endring av eigendommen.

Les mer ...

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuelt enten ved kjøp av brukt bustad, kjøp/oppføring av ny bustad, eller ved utført arbeid på ein bustad/bygning.

Les mer ...

Arealoppmåling

Ved kjøp, sal og utleige av bolig og næringslokaler er korrekt areal ein vesentleg faktor for riktig verdisetting.

Les mer ...

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll er ein uavhengig kontroll som skal stadfeste at entreprenør har fullført dei oppgåvene som han skal i byggeprosessen, i forhold til dei milepelar som er satt for fakturering.

Les mer ...

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN:

Foruten taksering av sjølve eigendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eigendommen sin registerbetegnelse, eigendommen sine arealer samt andre dokumentar. Ved taksering er det ein fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumentar. Når dokumenta er tilgjengeleg ved befaring sparer oppdragsgivar både tid og eventuelle kostnadar takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR EINEBUSTADER / TOMANNSBUSTADER:

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegningar, oppgåve over kommunale avgifter, forsikringspoliser, ligningsverdi, tidligere takstar mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegningar, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidlegare takst/salsoppgåve, samt kven som er forretningsførar.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHEITER: 

Adkomstdokumentane (normalt deponert hos utlånar eller forretningsførar) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgåve over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgåve), husleige, tegningar, tidlegare takst/salsoppgåve, samt kven som er forretningsførar.

FOR BYGGELÅNSKONTROLL:

Avtale mellom tiltakshavar og entreprenør. Avtale skal innehalde budsjett med betalingsplan for kvar fakturering. Det må og føreligge finansieringsordning.

FOR  NÆRINGSTAKST:

Kjøpekontrakt, skjøte, festekontrakt, situasjonskart, tegningar, vedlikeholdsavtale, eldre takstar, ferdigattest, brukstillatelse, bruksendring, målbrev, reguleringsplan, grunnboksutskrift, utleigekontrakt, offentlege avgifter inkl. eigedomsskatt, byggetillatelse, forsikringsavtale, årsmelding.

PRISER

Prisliste

PRISER: RAPPORTAR OG TAKSTAR

EIGARSKIFTERAPPORT

 
 PRIS
ink mva

Leilegheit i blokk under 100m2 BRA, inkl. ett våtrom10.000,-
Leilegheit i blokk over 100m2 BRA, inkl. ett våtrom 11.000,-
Leiligheit i fleirmannsbustad under 100m2 BRA, inkl. ett våtrom12.000,-
Leiligheit i fleirmannsbustad over 100m2 BRA, inkl. ett våtrom  
13 000,-
Einebustad* under 300m2 BRA, inkl .ett våtrom 14.000,-
Einebustad* over 300m2 BRA, inkl. ett våtrom16.000,-
Tillegg for ekstra våtrom/bad1.500,-
Tillegg for ekstra leilegheit/hybel 2.000,-
 
EIGARSKIFTERAPPORT (VÅTROMSRAPPORT)


Kontroll av bad, toalettrom, vaskerom og kjøkken
5.000
 
VERDI- OG LÅNETAKST


Leilegheit8.000,-
Einebustad*9.000,-
Enkel verdivurdering3.000,-
 
ANDRE RAPPORTER


Arealmåling2.500,-
ReklamasjonstakstPr. time
SkadetakstPr. time
Tomtetakst5.000,-
Forhåndstakst5.000,-
Næringstakst  Etter avtale.  
 
BYGGELÅNSKONTROLL


Byggelånskontroll  bustad
Etter avtale.
Byggelånskontroll hytter
Etter avtale.
 
ANDRE PRISOPPLYSNINGER


Timepris1.250,-
Timepris Køyring625,-
Køyring  pr. km8,-
*Gjelder også tilstandsrapport for del av 2-mannsbustad, rekkehus og hytte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

911 06 452
Abrahamhjellen 15, 6814 FØRDE
Orgnr 920 623 611

Personvernerklæring

Les mer ...