Velkommen 

Taksering- Tilstandsrapport- Oppmåling

Alt innen takst og taksering

Besøk oss på facebook

17.05.19 08:04
Gratulere med dagen, håpar alle får ein fin 17 mai feiring🇳🇴🇳🇴🇳🇴
Les på Facebook
16.02.19 16:04
Har du planar om å selge eller rehablitere bustaden.
Les på Facebook

Kven er vi?

Om oss

Sunnfjord Takstservice AS er eigd og driven av takstmann Geir-Jonny Folkestad frå Førde i Sogn og Fjordane. Geir-Jonny Folkestad er utdanna tømrar , byggmester og takstmann, og har over 20 års erfaring frå tømraryrket med vidareutdanning gjennom Teknisk Fagskule og Mesterskulen.

Sunnfjord Takstservice AS er ein sertifisert takstbedrift for boligsalsrapport, skadetaksering, tilstandsvurdering og verdivurdering av bustader. Vi er tilknyttet Byggmesterenes Takseringsforbund (BMTF) og arbeider i henhold til takstforbundet sine strenge etiske regler.

Med lang erfaring innen byggebransjen, kan vi tilby eit godt produkt der vi vil sette kunden i fokus for å kunne gje eit best mogleg resultat. Vi kan tilby ein gjennomgang av dykkar bustad for å finne tilstanden til bustaden, om det er ved sal/eigarskifte eller ved behov for vedlikehald.

Rapportlevering 1- 4 virkedagar etter synfaringsdagen.

Sunnfjord Takstservice tar oppdrag i Sogn og Fjordane, og andre steder etter behov.

Ta kontakt for ein hyggeleg prat!

klikk på logo for mer informasjon

BMTF
BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

Trygg bolighandel
Trygg bolighandel

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge.   

Trygg bolighandel

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge.   

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Tjenester

Takster for verdi og lån

Ein verditakst er ein berekning av bygningen/bustaden sin verdi slik den framstår på synfaringsdagen. Rapporten inneheld ein beskriving av takstobjektet, arealet, samt berekning av markedsverdi og låneverdi.

Tilstandsrapport

Ein tilstandsrapport inneheld ein detaljert beskriving av bygningen/bustaden sin vedlikeholdsmessige status. Bygningsdelene sin tilstand blir angitt i grader av svekkelse. En tilstandsrapport kan om ønskeleg integreres i en verditakst. 

Boligsalsrapport

Ein boligsalsrapport er i prinsippet bygd opp som ein tilstandsrapport. Forskjellen ligg i at det i ein boligsalsrapport blir lagt spesielt vekt på å beskrive forhold som er særlig relevante i forbindelse med eigarskifte

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tar ein hensyn  til plassering og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelsar for eigendommen. Bestemmelsane gir informasjon om kva og kor mykje tomta kan bebygges med.

Skadetakst

Ein skadetakst inneheld detaljert beskrivelse av ein skade på bygning eller del av bygningen, kombinert med utarbeiding av kostnadsoverslag for utbedring.

Forhandstakst

Ein forhandstakst beskriver verdien på den aktuelle eigendommen på eit valgt framtidig tidspunkt etter ein bestemt endring av eigendommen. Rapporten er i prinsippet ein normal verditakst, men den gjelder for ein ikkje oppført bygning eller ein ikkje oppført del av ein bygning.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuelt enten ved kjøp av brukt bustad, kjøp/oppføring av ny bustad, eller ved utført arbeid på ein bustad/bygning. Vi  hjelper deg å avgjere om den gitte skade er ein skade som blir dekka av eigarskifteforsikringa.

Arealoppmåling

Ved kjøp, sal og utleige av bolig og næringslokaler er korrekt areal ein vesentleg faktor for riktig verdisetting. Takstbransjen sine retningslinjer for arealmåling danner eit svært godt grunnlag for dei fleste situasjoner innan arealoppmåling.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll er ein uavhengig kontroll som skal stadfeste at entreprenør har fullført dei oppgåvene som han skal i byggeprosessen, i forhold til dei milepelar som er satt for fakturering. Byggelånskontroll blir utført på vegne av bankar eller lånegivar i forbindelse med nybygg eller større reparasjonar eller ombyggingar.  Byggelånskontroll kontrollerer og at oppsett budsjett for byggeprosjektet blir overhaldt. Kontrollen skal og forhindre økonomiske tap for bank eller lånegjevar dersom entreprenøren ikkje kan fullføre kontraktsforholdet.

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av sjølve eigendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eigendommen sin registerbetegnelse, eigendommen sine arealer samt andre dokumentar. Ved taksering er det ein fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumentar. Når dokumenta er tilgjengeleg ved befaring sparer oppdragsgivar både tid og eventuelle kostnadar takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR EINEBUSTADER / TOMANNSBUSTADER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegningar, oppgåve over kommunale avgifter, forsikringspoliser, ligningsverdi, tidligere takstar mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegningar, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidlegare takst/salsoppgåve, samt kven som er forretningsførar.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHEITER: 

Adkomstdokumentane (normalt deponert hos utlånar eller forretningsførar) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgåve over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgåve), husleige, tegningar, tidlegare takst/salsoppgåve, samt kven som er forretningsførar.

FOR BYGGELÅNSKONTROLL

Avtale mellom tiltakshavar og entreprenør. Avtale skal innehalde budsjett med betalingsplan for kvar fakturering. Det må og føreligge finansieringsordning.

PRISER

Prisliste

PRISER: RAPPORTAR OG TAKSTAR

EIGARSKIFTERAPPORT

 
 PRIS
ink mva

Leilegheit under 100m2 BRA, inkl. ett våtrom7.000,-
Leilegheit over 100m2 BRA, inkl ett våtrom8.000,-
Einebustad* under 300m2 BRA, inkl ett våtrom9.000,-
Einebustad* over 300m2 BRA, inkl to våtrom10.500,-
Tillegg for ekstra våtrom/bad1.500,-
Tillegg for ekstra bi-leilegheit2.000,-
 
EIGARSKIFTERAPPORT (VÅTROMSRAPPORT)


Kontroll av bad, toalettrom, vaskerom og kjøkken
5.000,-
 
VERDI- OG LÅNETAKST


Leilegheit5.000,-
Einebustad*6.000,-
Enkel verdivurdering3.000,-
 
ANDRE RAPPORTER


Arealmåling2.500,-
ReklamasjonstakstPr. time
SkadetakstPr. time
Tomtetakst5.000,-
Forhåndstakst5.000,-
 
BYGGELÅNSKONTROLL


Byggelånskontroll  bustad
Etter avtale.
Byggelånskontroll hytter
Etter avtale.
 
ANDRE PRISOPPLYSNINGER


Timepris900,-
Timepris Køyring450,-
Køyring utover 20 km pr. km5,-
*Gjelder også for del av 2-mannsbustad, rekkehus og hytte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

911 06 452
Abrahamhjellen 15, 6814 FØRDE
Stengt
  • Mandag07:00 - 17:00
  • Tirsdag07:00 - 17:00
  • Onsdag07:00 - 17:00
  • Torsdag07:00 - 17:00
  • Fredag07:00 - 17:00
  • LørdagStengt
  • SøndagStengt
Orgnr 920 623 611