Velkommen 

Taksering- Tilstandsrapport- Oppmåling

Alt innen takst og taksering

Kven er vi?

Om oss

Sunnfjord Takstservice AS er eigd og driven av takstmann Geir-Jonny Folkestad frå Førde i Sogn og Fjordane. Geir-Jonny Folkestad er utdanna tømrar , byggmester og takstmann, og har over 20 års erfaring frå tømraryrket med vidareutdanning gjennom Teknisk Fagskule og Mesterskulen.

Sunnfjord Takstservice AS er ein sertifisert takstbedrift for boligsalsrapport, skadetaksering, tilstandsvurdering og verdivurdering av bustader. Vi er tilknyttet Byggmesterenes Takseringsforbund (BMTF) og arbeider i henhold til takstforbundet sine strenge etiske regler.

Med lang erfaring innen byggebransjen, kan vi tilby eit godt produkt der vi vil sette kunden i fokus for å kunne gje eit best mogleg resultat. Vi kan tilby ein gjennomgang av dykkar bustad for å finne tilstanden til bustaden, om det er ved sal/eigarskifte eller ved behov for vedlikehald.

Rask rapportlevering.

Sunnfjord Takstservice tar oppdrag i Sogn og Fjordane, og andre steder etter behov.

Ta kontakt for ein hyggeleg prat!

klikk på logo for mer informasjon

BMTF
BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

Trygg bolighandel
Trygg bolighandel

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge.   

Trygg bolighandel

Eierskifterapport™ er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge.   

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Tjenester

Takster for verdi og lån

Ein verditakst er ein berekning av bygningen/bustaden sin verdi slik den framstår på synfaringsdagen.

Les mer ...

Tilstandsrapport

Ein tilstandsrapport inneheld ein detaljert beskriving av bygningen/bustaden sin vedlikeholdsmessige status.

Les mer ...

Boligsalsrapport

Ein boligsalsrapport er i prinsippet bygd opp som ein tilstandsrapport.

Les mer ...

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tar ein hensyn  til plassering og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelsar for eigendommen.

Les mer ...

Skadetakst

Ein skadetakst inneheld detaljert beskrivelse av ein skade på bygning eller del av bygningen, kombinert med utarbeiding av kostnadsoverslag for utbedring.

Les mer ...

Forhandstakst

Ein forhandstakst beskriver verdien på den aktuelle eigendommen på eit valgt framtidig tidspunkt etter ein bestemt endring av eigendommen.

Les mer ...

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuelt enten ved kjøp av brukt bustad, kjøp/oppføring av ny bustad, eller ved utført arbeid på ein bustad/bygning.

Les mer ...

Arealoppmåling

Ved kjøp, sal og utleige av bolig og næringslokaler er korrekt areal ein vesentleg faktor for riktig verdisetting.

Les mer ...

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll er ein uavhengig kontroll som skal stadfeste at entreprenør har fullført dei oppgåvene som han skal i byggeprosessen, i forhold til dei milepelar som er satt for fakturering.

Les mer ...

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av sjølve eigendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eigendommen sin registerbetegnelse, eigendommen sine arealer samt andre dokumentar. Ved taksering er det ein fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumentar. Når dokumenta er tilgjengeleg ved befaring sparer oppdragsgivar både tid og eventuelle kostnadar takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR EINEBUSTADER / TOMANNSBUSTADER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegningar, oppgåve over kommunale avgifter, forsikringspoliser, ligningsverdi, tidligere takstar mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegningar, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidlegare takst/salsoppgåve, samt kven som er forretningsførar.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHEITER: 

Adkomstdokumentane (normalt deponert hos utlånar eller forretningsførar) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgåve over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgåve), husleige, tegningar, tidlegare takst/salsoppgåve, samt kven som er forretningsførar.

FOR BYGGELÅNSKONTROLL

Avtale mellom tiltakshavar og entreprenør. Avtale skal innehalde budsjett med betalingsplan for kvar fakturering. Det må og føreligge finansieringsordning.

PRISER

Prisliste

PRISER: RAPPORTAR OG TAKSTAR

EIGARSKIFTERAPPORT

 
 PRIS
ink mva

Leilegheit under 100m2 BRA, inkl. ett våtrom7.000,-
Leilegheit over 100m2 BRA, inkl ett våtrom8.000,-
Einebustad* under 300m2 BRA, inkl ett våtrom9.000,-
Einebustad* over 300m2 BRA, inkl ett våtrom10.500,-
Tillegg for ekstra våtrom/bad1.500,-
Tillegg for ekstra leilegheit/hybel2.000,-
 
EIGARSKIFTERAPPORT (VÅTROMSRAPPORT)


Kontroll av bad, toalettrom, vaskerom og kjøkken
5.000,-
 
VERDI- OG LÅNETAKST


Leilegheit6.000,-
Einebustad*7.000,-
Enkel verdivurdering3.000,-
 
ANDRE RAPPORTER


Arealmåling2.500,-
ReklamasjonstakstPr. time
SkadetakstPr. time
Tomtetakst5.000,-
Forhåndstakst5.000,-
 
BYGGELÅNSKONTROLL


Byggelånskontroll  bustad
Etter avtale.
Byggelånskontroll hytter
Etter avtale.
 
ANDRE PRISOPPLYSNINGER


Timepris900,-
Timepris Køyring450,-
Køyring  pr. km5,-
*Gjelder også for tilstandsrapport, del av 2-mannsbustad, rekkehus og hytte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

911 06 452
Abrahamhjellen 15, 6814 FØRDE
Orgnr 920 623 611

Personvernerklæring

Les mer ...